Aktualności

Rusza projekt "Wesoła - (U)kraina talentów"

Дорогі батьки та діти,

Від початку війни в Україні ми підтримуємо українських дітей, які народилися передчасно та дітей українських матерів, які народилися в польських лікарнях. У 2022 році ми провели дві кампанії - "Рятуємо українських передчасно народжених  дітей" та "Paczuszka dla maluszka".  

Ми знаємо, що потреби українських родин, які зараз перебувають у Польщі, стосуються також дітей

шкільного віку. У варшавському районі Весола проживає найбільше жінок з дітьми, які приїхали з України до Варшави. У наших місцевих школах є багато дітей, які через війну перестали розвивати свої таланти, захоплення, інтереси, а на новому місці відвідувати додаткові оплачувані заняття часто неможливо з фінансових причин. Тому ми запустили проект "Весола - (У)країна талантів", який буде реалізований у новому навчальному році 2023/24 завдяки фінансовій підтримці компанії MSD Poland. Умовою отримання фінансової підтримки від MSD Poland було використання коштів для допомоги дітям біженців з України.

З вересня цього року ми хочемо фінансувати позашкільні заходи для українських дітей, які дозволять їм продовжувати та розвивати свої інтереси, а також краще асимілюватися та інтегруватися у новому середовищі, покращити знання польської мови, взаємодіяти з місцевою громадою, брати участь у конкурсах, підвищити самооцінку та відчути себе частиною нової спільноти. Це будуть діти, які зараз проживають у варшавському районі Весола та відвідують місцеві початкові школи. У проекті візьмуть участь 15 дітей, яким оплатять одне позакласне заняття на вибір (наприклад, балет, акробатика, малювання, легоробототехніка, басейн, теніс або футбол). ісця, де вони проходитимуть, обиратимуть діти разом з батьками, а оплата здійснюватиметься     безпосередньо організатору занять після щомісячного підтвердження відвідування дитиною обраного виду діяльності. Заняття можуть проходити в іншому районі, ніж Варшава Весола, необхідною умовою для участі в проекті є відвідування початкової школи в нашому районі.

Тут ви знайдете положення про проект 

Тут ви знайдете ФОРМУЛЯР ЗАЯВКИ FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf

Долучайтесь до програми!

 

Drodzy Rodzice, Drogie Dzieci,

Od wybuchu wojny w Ukrainie wspieraliśmy ukraińskie wcześniaki i dzieci ukraińskich matek, które urodziły się w polskich szpitalach. W 2022 roku prowadziliśmy dwie akcje – „Ratujemy Ukraińskie Wcześniaki” i „Paczuszka dla maluszka”  

Wiemy, że potrzeby ukraińskich rodzin, które przebywają obecnie w Polsce dotyczą również dzieci w wielu szkolnym. W dzielnicy Warszawa Wesoła, jest najwięcej kobiet z dziećmi, które przyjechały z Ukrainy do Warszawy. W naszych lokalnych szkołach jest wiele dzieci, które z powodu wojny przestały rozwijać swoje talenty, pasje, zainteresowania, a w nowym miejscu uczestnictwo w dodatkowo płatnych zajęciach często nie jest możliwe ze względów finansowych. Dlatego uruchomiliśmy projekt „Wesoła – (U)kraina talentów”, który będzie realizowany w nowym roku szkolnym 2023/24 dzięki wsparciu finansowemu firmy MSD Polska. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego od firmy MSD Polska było przeznaczenie tych środków na pomoc dzieciom uchodźców z Ukrainy.

Od września br. chcemy sfinansować dzieciom z Ukrainy zajęcia pozaszkolne, które pozwolą im kontynuować i rozwijać zainteresowania, pozwolą też lepiej asymilować się i integrować w nowym środowisku, poprawiać znajomość języka polskiego, wchodzić w interakcje z lokalną społecznością, startować w konkursach, budując własne poczucie wartości i czując się częścią nowej społeczności. Będą to dzieci przebywające obecnie w dzielnicy Warszawa Wesoła i uczęszczające do tutejszych szkół podstawowych. Projektem obejmiemy 15 dzieci, którym opłacimy jedne wybrane zajęcia dodatkowe pozalekcyjne (np. balet, akrobatyka, rysunek, legorobotyka, basen, tenis, czy piłka nożna) Zajęcia i miejsce ich realizacji wybiorą dzieci z rodzicami, a opłatę będziemy wnosić bezpośrednio do organizatora zajęć, po comiesięcznym potwierdzeniu obecności dziecka na wybranych zajęciach. Zajęcia mogą odbywać się w innej dzielnicy niż Warszawa Wesoła, warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do projektu jest uczęszczanie do szkoły podstawowej w naszej dzielnicy.

Tutaj znajdziecie regulamin projektu 

Tutaj znajdziecie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf

Zgłaszajcie się do nas!

 

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI