Regulamin

Informacje Ogólne

Fundacja Koalicja dla wcześniaka szanuje prywatność Użytkowników serwisu www.koalicjadlawczesniaka.pl, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne dbając przy tym aby gromadzone dane osobowe nie dostały się w ręce osób trzecich.

Gromadzone dane osobowe

  • Użytkownicy korzystający z serwisu koalicjadlawczesniaka.pl, pozostają anonimowi do momentu, aż sami nie zdecydują się udostępnić swoich danych osobowych poprzez formularze kontaktowe, oraz poparcie Fundacji Koalicja dla wcześniaka poprzez swój profil na Facebooku. Poprzez formularze oraz poprzez profil na Facebooku gromadzimy takie dane osobowe jak: imię nazwisko, adres email, miasto., z czego adres e-mail nie będzie widoczny na Serwisie. Dane te są wykorzystywane do realizacji działań Fundacji Koalicja dla wcześniaka nie są udostępniane osobom trzecim.
  • Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w formularzach należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Fundacji Koalicja dla wcześniaka
  • Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
  • Dostęp do gromadzonych danych osobowych, mają tylko upoważnieni pracownicy Fundacji Koalicja dla wcześniaka.
  • Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Koalicja dla wcześniaka z siedzibą przy ul. Turkusowej 11, 05-077 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000790982, NIP: 952-219-74-89, REGON: 383648193. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z Administratorem Danych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@koalicjadlawczesniaka.pl

Informacje końcowe

  • Rozwój Fundacji Koalicja dla wcześniaka oraz stosowanych technologii może powodować zmiany w naszej polityce prywatności, o których będziemy informować w tym dokumencie.
  • Zdajemy sobie sprawę, że nasi Użytkownicy mogą mieć dodatkowe pytania, w tym celu prosimy o kontakt z nami pod adresem email: biuro@koalicjadlawczesniaka.pl