Koalicja na rzecz profilaktyki zakażeń RSV

 

 

 

Koalicja na rzecz profilaktyki zakażeń RSV

Wirus RS w ostatnich latach przysporzył wiele problemów. Na infekcje nim wywołane zapadały nie tylko najmniejsze dzieci z grup ryzyka, ale wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Oddziały pediatryczne pękały w szwach. Pandemia wpłynęła również na zmianę sezonowości, a pierwsze zakażenia nie zdarzały się w listopadzie, jak to było do tej pory, ale już w II połowie sierpnia.

Współczesna medycyna przynosi nowe rozwiązania, które pozwolą zabezpieczyć przed wirusem RS nowe grupy dzieci i dorosłych. Postanowiliśmy włączyć się w działania, które doprowadzą do tego, aby wszystkie dzieci mogły być chronione przed wirusem RS i konsekwencjami zakażeń przez niego wywoływanymi.

Nasza Fundacja od wielu lat inicjowała i angażowała się w działania, które poprawiły dostęp do immunoprofilaktyki zabezpieczającej wcześniaki przed wirusem RS. Teraz chcemy wesprzeć działania, które zapewnią ochronę przed RSV wszystkim dzieciom.

Zainicjowaliśmy nowy projekt - Koalicję na rzecz profilaktyki zakażeń RSV, której głównym celem jest zmniejszenie liczby zakażeń wirusem RS i liczby hospitalizacji z powodu zakażeń RSV u dzieci do 2. roku życia.

Koalicja na rzecz profilaktyki zakażeń RSV została objęta Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Dziecka.

           

Cele Koalicji na rzecz profilaktyki
zakażeń RSV

 • 1

  Zmniejszenie liczby zakażeń wirusem RS i liczby hospitalizacji z powodu zakażeń RSV.

 • 2

  Odciążenie systemu opieki zdrowotnej związanego z kosztami leczenia powikłań infekcji wywoływanych wirusem RS wśród dzieci - zmniejszenie liczby hospitalizacji.

 • 3

  Wzrost świadomości wśród pediatrów, rodziców i decydentów na temat objawów i konsekwencji zakażeń RSV oraz sposobów profilaktyki.

Rada Naukowa

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy znakomitych ekspertów medycznych – neonatologów, pediatrów, wakcynologów, perinatologów, lekarzy medycyny rodzinnej, ekspertów zdrowia publicznego,ekonomiki zdrowia, immunologów. Powołaliśmy Radę Naukową, w której skład wchodzą:

zdjecie prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

neonatolog, prezeska Fundacji Koalicja dla wcześniaka

Pediatra, neonatolog, nauczyciel akademicki. Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Pierwszy Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM założonej w 2002 roku w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej. Prezeska Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego w latach 2012-2019, wieloletnia konsultant wojewódzka w dziedzinie neonatologii dla województwa mazowieckiego. Z jej inicjatywy w latach 2015, 2017, 2019 powstały trzy edycje Standardów Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce. Inicjatorka Koalicji dla wcześniaka, obecna prezeska Fundacji Koalicja dla wcześniaka. Przez wiele lat związana z Krajowym Funduszem Na Rzecz Dzieci. Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego, a także koordynatorka polskiego programu neonatologicznego i edukacyjnego programu dla neonatologów ukraińskich amerykańskiej organizacji Children’s Medical Care Foundation. Autorka ponad 300 publikacji, w tym 4 monografii i 122 prac oryginalnych.

Rozwiń
zdjecie prof. dr hab. n. med. Marcin Czech

prof. dr hab. n. med. Marcin Czech

ekspert ekonomiki zdrowia, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wykładowca, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Ma dwie specjalizacje lekarskie – z epidemiologii i zdrowia publicznego. Profesor Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, dr. hab. n. ekon. (habilitował się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego). Absolwent jednego z najlepszych programów MBA, Studium Ekonomiki Zdrowia UW, Akademii Psychologii Przywództwa. Jest kierownikiem Interdyscyplinarnych Studiów Menedżerów Farmacji, gościnnie wykłada na studiach MBA SGH-WUM na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym gdzie pracując prawie 10 lat współtworzył Zakład Farmakoekonomiki WUM, na Wydziale Zarządzania UW oraz na uczelni Łazarskiego. Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownik Zespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych w Instytucie Matki i Dziecka. Członek Prezydium Rady Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta, członek Kolegium Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. W latach 2017-19 był wiceministrem zdrowia nadzorującym i współzarządzającym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz odpowiadającym za współpracę międzynarodową Polski w zakresie zdrowia. Jest autorem ponad 290 prac i doniesień oraz dziesięciu książek z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno w czasopismach zagranicznych jak i polskich.

Rozwiń
zdjecie dr hab. n. med. Wojciech Feleszko

dr hab. n. med. Wojciech Feleszko

pediatra, immunolog, pulmonolog, Klinika Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pediatra, immunolog, pulmonolog, nauczyciel akademicki. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Jest pediatrą i konsultantem ds. immunologii klinicznej i chorób płuc w Uniwersyteckim Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2019 zainicjował, we współpracy z agencją badawczą ARC oraz Politechniką Warszawską, projekt naukowo-badawczy „Smog a zdrowie dzieci”, wykazujący skalę obciążeń zdrowotnych polskich dzieci eksponowanych na smog. W latach 2019-2023 pełnił funkcję Szefa Grupy „Infekcje” oraz był Członkiem Zarządu Sekcji Immunologii Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (European Academy of Allergy and Clinical Immunology - EAACI), a od 2023 został wybrany na członka zarządu Sekcji Pediatrii EAACI. Założył i przewodniczy Europejskiemu Task Force dla opracowania rekomendacji klinicznych postępowania i leczenia astmy wczesnodziecięcej. Autor ponad stu oryginalnych prac naukowych oraz artykułów przeglądowych na temat roli czynników środowiskowych w alergiach i chorobach układu oddechowego. Publikował w takich czasopismach jak: Journal of Allergy and Clinical Immunology, Allergy, Pediatric Allergy Immunology, JAMA Network Open, Frontiers in Immunology, Cancer Research, Clinical Cancer Research. Jest również autorem serii książek popularnonaukowych dla dzieci wydawnictwa Hokus-Pokus.

Rozwiń
zdjecie prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

neonatolog, Krajowa konsultant w dziedzinie neonatologii

Profesor nauk medycznych, pediatra, pulmunolog, neonatolog, nauczyciel akademicki. Absolewntka Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2001 roku konsultant krajowa w dziedzinie neonatologii. Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W latach 2003-2006 pełniła funkcję Prezydenta Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Członkini powołanego przez Ministra Zdrowia Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do spraw Programu Szczepień Ochronnych. Odbyła staże naukowe w Anglii (stypendium British Council) oraz Stanach Zjednoczonych (stypendium Fundacji Kościuszkowskiej). Autorka lub współautorka ponad 200 publikacji, w tym prac poglądowych i rozdziałów w podręcznikach. Główne kierunki zainteresowań, to wczesne uszkodzenia mózgu, ich ewolucja kliniczna i wpływ na rozwój.

Rozwiń
zdjecie prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

pediatra, prezeska Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kierowniczka Kliniki Pediatrii Szpitala Bielańskiego w Warszawie

Rozwiń
zdjecie prof. dr hab. n. med. Ernest Kuchar

prof. dr hab. n. med. Ernest Kuchar

pediatra, specjalista chorób zakaźnych, Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjno - Izolacyjnym WUM

Lekarz specjalista pediatra, medycyny sportowej i chorób zakaźnych z 30 letnią praktyką. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania i Oceny Technologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta Fogarthy Foundation oraz American-Austrian Foundation. Odbył staże w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i USA. Popularyzator wiedzy medycznej w Internecie, ekspert portali medycznych: DynaMed, Medycyna Praktyczna, Konsylium24.pl. Współtworzył portal „Pogromcy Mitów Medycznych”. W latach 2018-2023 prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Obecnie członek zarządu Towarzystwa. Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Sekretarz narodowej komisji WHO ds. eliminacji odry i różyczki. Powołany przez Głównego Inspektora Sanitarnego w skład Komisji epidemiologii chorób zakaźnych i szczepień ochronnych Rady Sanitarno-Epidemiologicznej na okres XII kadencji. Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, International Organisation of Sports Medicine (FIMS) oraz European Society for Paediatrc Infectious Diseases - ESPID). W pracy zawodowej skupia się na chorobach zakaźnych dzieci, w tym zakażeniach układu oddechowego oraz szczepieniach ochronnych. Autor kilku książek i ponad 300 publikacji naukowych.

Rozwiń
zdjecie prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

neonatolog, konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii

Profesor nauk medycznych, pediatra, neonatolog. Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Od 1994 roku konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii w Małopolsce, a także kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od 2019 prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Autor wielu publikacji w renomowanych czasopismach w tym autor pierwszych na świecie publikacji dotyczących żywienia pozajelitowego wprowadzającego kwasy tłuszczowe omega-3 w żywieniu wcześniaków. Podobnie, jest autorem pierwszych publikacji na świecie, dotyczących ograniczania odpowiedzi zapalnej w przebiegu sepsy u noworodka przez zastosowanie pentoksyfiliny. Najczęściej cytowany autor publikacji naukowych wśród polskich neonatologów. W kręgu Jego zainteresowań plasuje się głównie sepsa u noworodka, wentylacja nieinwazyjna, optymalizacja żywienia parenteralnego.

Rozwiń
zdjecie prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

specjalista medycyny rodzinnej, Krajowa konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, nauczyciel akademicki. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2020 roku Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”. Przewodnicząca zespołów eksperckich przy Ministrze Zdrowia: Zespołu ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, Zespołu ds. wdrożenia opieki koordynowanej w POZ. Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. wdrożenia opieki koordynowanej w POZ. Członek Rady Eksperckiej Projektu „Zdrowe Życie” pod patronatem Prezydenta RP, Członek Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Autorka lub współautorka blisko 200 publikacji oraz kilkunastu monografii i podręczników.

Rozwiń
zdjecie prof. dr hab. n. med. Jan Mazela

prof. dr hab. n. med. Jan Mazela

Kierownik Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Profesor nauk medycznych, pediatra, neonatolog. Staże specjalizacyjne odbywał w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, potem pracował na Uniwersytecie Temple w Filadelfii oraz prowadził badania nad wziewnym surfaktantem w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii oraz w Discovery Laboratories. W sumie przepracował w USA 11 lat. Od 2013 roku kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2015 roku ściśle współpracuje z Instytutem Mikroekologii w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci z IgE niezależną nietolerancją i zespołami dysbiozy jelitowej. Od 2022 roku Kierownik Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pełni rolę Krajowego Koordynatora Transportu Neonatologicznego z ramienia Nadzoru Krajowego. Posiada bogaty dorobek naukowy, autor licznych publikacji w recenzowanych czasopismach.

Rozwiń
zdjecie prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

pediatra, epidemiolog, Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM

Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, pediatra, epidemiolog, specjalista zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2016 roku kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant wojewódzka w dziedzinie epidemiologii na Mazowszu. Członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, członkini Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Stypendystka licznych staży naukowych i dydaktycznych, m.in. na uniwersytach w Heidelbergu, Mediolanie, Strasbourgu, Lizbonie, Hamamatsu. Autorka ponad 300 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Rozwiń
zdjecie prof. dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

prof. dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

epidemiolog, Krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii

Epidemiolog. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii, kierownik Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB w Warszawie, Zastępca kierownika Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru. Zajmuje się nadzorem epidemiologicznym, analizą sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych zwalczanych drogą szczepień, niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, prowadzeniem badań naukowych ogólnopolskich oraz międzynarodowych, edukacją w zakresie szczepień. Członkini wielu gremiów eksperckich. Autorka i współautorka ok. 200 publikacji, podręcznika „Epidemiologia. Od teorii do praktyki”, kilkunastu rozdziałów w książkach medycznych.

Rozwiń
zdjecie prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

specjalista medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, Krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego

Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2018 roku konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. W latach 2018-2020 pełnił funkcję Głównego Inspektora Sanitarnego. W 2021 został powołany na członka Rady do spraw Ochrony Zdrowia. Od 2009 związany zawodowo ze Szkołą Zdrowia Publicznego Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, gdzie jest kierownikiem Zakładu Medycyny Stylu Życia oraz od 2018 dyrektorem – dziekanem w tej instytucji. Członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Autor lub współautor ponad 130 publikacji i doniesień zjazdowych. Redaktor monografii "Współczesne wyzwania zdrowia publicznego".

Rozwiń
zdjecie dr hab. n. med. Tomasz Szczapa, prof. UMP

dr hab. n. med. Tomasz Szczapa, prof. UMP

pediatra, neonatolog, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

pediatra i neonatolog, Kierownik II Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji i współautor europejskich wytycznych resuscytacji noworodka. W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełnił przez dwie kadencje funkcję Officer of Education and Training będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych jENS/EAPS, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie - współautor ostatniej aktualizacji ramowego programu specjalizacji UEMS dla neonatologii ). Zadania edukacyjne ESPR kontynuuje obecnie jako Teaching Officer European School of Neonatology. Do 2019 roku członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Naukowo zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka w ramach międzynarodowych i krajowych projektów badawczych.

Rozwiń
zdjecie prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

ginekolog, perinatolog, Krajowy konsultant w dziedzinie perinatologii

Profesor nauk medycznych. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2016-2020, Dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM w latach 2008-2016. Specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz perinatologii. Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, Konsultant Krajowy w dziedzinie perinatologii od 2013 roku. Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w kadencji 2015-2018, Sekretarz Generalny European Association of Perinatal Medicine od roku 2018. Współautor programu specjalizacji z zakresu perinatologii oraz standardów postępowania w wybranych patologiach ciąży, a także licznych rekomendacji postępowania w zakresie położnictwa i ginekologii. Wprowadził wiele innowacyjnych metod diagnostyki i terapii płodu do praktyki klinicznej w Polsce. Jest uznanym w kraju i na świecie naukowcem i klinicystą – posiada bogaty dorobek naukowy, obejmujący ponad 400 recenzowanych prac opublikowanych w indeksowanych czasopismach z listy filadelfidejskiej. Jest też autorem 37 monografii/podręczników/rozdziałów książkowych. W roku 2018 został uznany za najbardziej wpływową osobę w polskiej medycynie (Puls Medycyny, Lista 100).

Rozwiń
zdjecie prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

pediatra, specjalista chorób zakaźnych, Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

Rozwiń

Działania Koalicji RSV będą opierały się na 3 filarach:

 • 1

  Powszechny monitoring zakażeń RSV.

 • 2

  Zmiana percepcji zagrożenia wynikającego z zakażeń RSV w populacji pediatrycznej.

 • 3

  Finansowanie profilaktyki.

Prace Koalicji na rzecz profilaktyki zakażeń RSV

Eksperci Rady Naukowej Koalicji RSV przygotowali opracowanie – Position Paper dotyczący wirusa RS w Polsce – rozpoznanie RSV, epidemiologia, monitorowanie zakażeń wywołanych RSV, postępowanie w przebiegu choroby, możliwości profilaktyki, rekomendacje. Mamy nadzieję, że ten dokument zainicjuje dialog między środowiskiem medycznym a osobami odpowiedzialnymi za system opieki zdrowotnej w Polsce. Chcemy wspólnie wypracować rozwiązania systemowe, które przyczynią się do wprowadzenia Narodowego Programu na rzecz profilaktyki RSV i wpłyną na zmniejszenie liczby zakażeń wirusem RS. Zależy nam na ochronie wszystkich dzieci przed RSV, a w przyszłości również osób dorosłych i kobiet w ciąży.

 

Polskie tłumaczenie opracowania Position Paper, które ukazało się w Vaccines:  Infekcje-RSV-Vaccines-PL.pdf

 

Polskie Towarzystwo Pediatryczne w ścisłej współpracy z Polskim Towarzystwem Neonatologicznym, Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej, Polskim Towarzystwem Wakcynologii i Polskim Towarzystwem Medycyny Perinatalnej opracowało Program Profilaktyki Zdrowotnej RSV, który ma pełne poparcie Koalicji RSV. Program zakłada ochronę WSZYSTKICH niemowląt do 12. miesiąca życia przed wirusem RS. Celem Programu jest zmniejszenie liczby infekcji i hospitalizacji z powodu RSV.  Przedstawiamy film, który doskonale wyjaśnia, dlaczego ochrona przed RSV dla wszystkich dzieci jest niezbędna i dlaczego powinna być ona finansowana w ramach Programu Profilaktyki Zdrowotnej.