Przyjaciele fundacji

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

www.neonatologia.edu.pl

Towarzystwo zrzesza ekspertów neonatologii z całej Polski. Celami Towarzystwa są upowszechnianie wiedzy medycznej ze szczególnym uwzględnieniem neonatologii, współudział w tworzeniu i realizacji programów poprawy opieki organizacyjnej i zdrowotnej nad noworodkiem, podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy pediatrów i neonatologów oraz szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej.

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

www.szpitalkarowa.pl

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie został założony w 1912 roku. Obecnie jest to szpital Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na jego terenie mieszczą się: II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Klinika Endokrynologii Ginekologicznej. Szpital specjalizuje się w opiece nad kobietami z powikłaniami ciąży, a także nad urodzonymi przedwcześnie i najbardziej chorymi noworodkami.

Fundacja „Zero-Pięć”

www.fundacja05.pl

Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci ZERO-PIĘĆ powstała na początku 2008 roku jako organizacja non-profit. Inspiracją do jej powołania było przekonanie założycielek Fundacji o potrzebie stałego kierowania uwagi ogółu społeczeństwa, a w szczególności szerokich kręgów profesjonalistów, na problem znaczenia najwcześniejszych doświadczeń małego człowieka dla jego aktualnego i dalszego rozwoju.

Fundacja chce wspierać dzieci i ich opiekunów w budowaniu między nimi dobrych relacji, czyli takich, które umożliwiają dzieciom rozwój zgodny z ich naturalnym potencjałem, a rodzicom dają radość z uczestnictwa w tym procesie. Przyświeca jej idea „interwencji prewencyjnej”, w myśl której wsparcie udzielane niemowlętom, małym dzieciom i ich rodzinom odpowiednio wcześnie (już w okresie ciąży czy w pierwszym roku życia dziecka), może zapobiegać poważnym problemom w przyszłości.

Stowarzyszenie „Parasol dla życia”

www.parasoldlazycia.org

Stowarzyszenie Pomocy Rodzicom Dzieci Cierpiących na Skutek Inwazyjnych Chorób Bakteryjnych „Parasol dla Życia” powstało, by wspierać rodziny dzieci, które ucierpiały w wyniku infekcji, a których nie stać na kosztowną rehabilitację. Służymy pomocą psychologiczną i emocjonalną. Ze wszystkich sił popieramy starania o wyrównanie szans dzieci w ich dostępie do chroniących, choćby przed sepsą, szczepień, niezależnie od statusu finansowego ich rodziców.

Stowarzyszenie „Parasol dla Życia” powstało po to, by ludzie z podobnymi przeżyciami i doświadczeniami mogli się nimi podzielić. By już nigdy nie byli sami z tragedią, którą przeżyli, a której – dzięki naszym wspólnym wysiłkom – być może już niedługo będzie można zapobiec.

Astra Zeneca

www.astrazeneca.pl

Astra Zeneca to jedna z największych firm biofarmaceutycznych, która dostarcza nowoczesne leki pacjentom na całym świecie. Od wielu lat angażuje się w pomoc dzieciom oferując leki pomocne w chorobach układu oddechowego, a od niedawna pomaga również najmniejszym z najmłodszych – wcześniakom – dostarczając przeciwciała, które zabezpieczają je przed groźnymi infekcjami dróg oddechowych.