Cele fundacji, Statut

Celami fundacji są:

I

Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia (w szczególności na temat porodów przedwczesnych, wcześniactwa, zdrowia noworodków i wcześniaków, zdrowia kobiet w ciąży),

II

Edukacja na temat profilaktyki zdrowotnej dotyczącej ciąży (zapobieganie porodom przedwczesnym), zdrowia noworodków i wcześniaków, możliwości wspierania rozwoju noworodków i wcześniaków, rehabilitacji, wsparcia rodziców i bliskich,

III

Wsparcie psychologiczne i promocja w zakresie zdrowia psychicznego rodziców,

IV

Prowadzenie szkoleń, warsztatów i innych działań dotyczących zdrowia noworodków i wcześniaków, a także zdrowia publicznego, innowacji, profilaktyki zdrowotnej, kultury, sztuki, stylu życia, komunikacji, edukacji i psychologii,

V

Ochrona i promocja zdrowia noworodków i wcześniaków, w tym profilaktyki chorób zagrażających wcześniakom, zasad prawidłowego żywienia i odżywiania, zasad racjonalnej rehabilitacji i aktywności fizycznej,

VI

Zbieranie i upowszechnianie danych na temat stanu opieki nad pacjentami,

VII

Inicjacja, organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych,

VIII

Promocja wiedzy o świecie i społeczeństwie,

IX

Działalność edukacyjna skierowana zarówno do dzieci, jak i do osób dorosłych.

Pliki do pobrania