Aktualności

Kryteria kwalifikacji do programu profilaktyki zakażeń RSV

W Polsce obowiązuje bezpłatny program profilaktyki zakażeń wirusem RS finansowany z budżetu państwa. Mogą z niego skorzystać dzieci, które spełniają kryteria kwalifikacji.

Są to dzieci, które:

 • w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 1. roku życia i urodziły się w wieku ciążowym poniżej 28. tygodni,
 • w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 2. roku życia i mają dysplazję oskrzelowo-płucną
 • w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 6. miesiąca życia i spełniają kryterium:
  - wiek ciążowy 29 - 32 tygodni
  lub
  - wiek ciążowy ≤ 35 tygodni oraz mała masa urodzeniowa ≤ 1500 gramów.
 • w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 2. roku życia - dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA)
 • w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 1. roku życia - dzieci z mukowiscydozą
 • w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 2. roku życia – dzieci z hemodynamicznie istotną wadą serca z:
  - jawną niewydolnością serca, utrzymującą się pomimo leczenia farmakologicznego
  lub
  - umiarkowanym lub ciężkim wtórnym nadciśnieniem płucnym
  lub
  - siniczymi wadami serca, z przezskórnym utlenowaniem krwi tętniczej utrzymującej się <90%

Poniżej dokument MZ z pełną treścią programu lekowego

Program Lekowy B.40

LISTA OŚRODKÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS:

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI